Naša kompanija

Kada je naše poduzeće osnovano.

Poduzeće "TECHNOLOGY SOLUTIONS d.o.o." je osnovano 2019.

Zbog povećanog obima poslova i jednostavnosti predstavljanja kupcima i tvrtkama osnovano je nova tvrtka koja je izrani slijednik obiteljskog obrta "AGATE“ koji se bavi trgovačkim poslovima sajmovima,štandovima,te izradom nakita,i suvenira. Uvidjevši dugogodišnju ne mogućnost nabave materijala i repromatrijala u Istri i okolici , već smo po iste morali posezati do Zagreba Italije Kine i ostalih dalekih centara, stvorila se mogućnost da sa našim partnerom “ Rajčić & Ribičić d.o.o ”Technology Solutions d.o.o." otvori prodavaonicu REPRO ISTRA u Puli Labinska 2.te ponudi tržištu najraznovrsnije proizvode repro materijala ,hobi arta ,vjenćanog programa,sve za nakit te inpozatni ambalažni program .

Pratite nas na Facebooku